.For(e) finance

Gestructureerde financiële planning

Uw vermogensbeheer

Nadat we uw familiale situatie in kaart gebracht hebben, gaan we naar de tweede hole: de puur financiële kant van uw vermogensbeheer. We maken een vermogensbalans op. Dat is een analyse van uw vermogen waarbij we rekening houden met alle elementen die rechtstreeks of onrechtstreeks uw vermogen bepalen.

Heldere financiële planning

We bekijken hoe optimaal uw huidige vermogen gestructureerd is. We bepalen waar er nog opportuniteiten zijn, analyseren de verzekeringen die u afgesloten hebt, en stippen eventuele risico’s aan. Al die informatie koppelen we aan uw familiale situatie, uw financiële wensen en uw bereidheid om risico’s te nemen. Zo komen we tot een heldere vermogensbalans die duidelijk maakt:

  • welke activa u hebt en welke u nog wilt verwerven
  • of uw huidige opgebouwde vermogen zal volstaan om later in uw levensbehoeften te voorzien
  • of de financiële toekomst van uw nabestaanden verzekerd is als er iets met u gebeurt
  • of en waar u mogelijkheden laat liggen om uzelf en uw naasten financieel te verbeteren
  • hoe uw persoonlijke en professionele vermogen zich onderling verhouden

Als betrokken en meedenkende specialisten volgen we alle ontwikkelingen in de sector van dichtbij op. Zijn er (toekomstige) wijzigingen die voor uw vermogen of uw situatie belangrijk zijn?Dan brengen we u daar onmiddellijk van op de hoogte. Zo bent u zeker dat u voor uw vermogen en uw financiële planning nooit de bal misslaat!

Wilt u met een gestructureerde financiële planning uw financiële toekomst veiligstellen?

Neem dan gerust contact met ons op